Integritetspolicy - ZOE HOOP JEWELRY

Kristna smycken tillverkade med respekt för människor och miljö.

0

TÖM KUNDVAGNEN

Integritetspolicy

När du gör en beställning hos zoehoopjewelry.com eller kontaktar oss för t ex reklamationsändamål så behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig, d v s för att hantera din beställning och för att kunna hantera eventuella reklamationer. Dina personuppgifter behandlas dessutom för marknadsföringsändamål med stöd av ditt samtycke vid de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden.

För att du skall kunna ingå ett avtal med oss och beställa våra produkter är det nödvändigt att du tillhandahåller de personuppgifter vi efterfrågar för att vi skall kunna fullgöra vårt avtal med dig. Du behöver dock bara tillhandahålla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om du samtycker till sådan behandling

Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller lämnar aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund. Wexalt Group AB, 559212-2203, Fanérgatan 14B, 566 33 Habo, +46 (0)729-83 86 39, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som delas är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura delas även personnummer hos betalleverantören. Betalleverantörerna PayPal och Klarna utför därefter en självständig behandling av personuppgifterna och du kan komma att få mer information om deras behandling av personuppgifterna direkt från dem.
Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med oss av dina namn- och adressuppgifter till fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: PostNord och FedEx.
Rätten till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar och om användningen av de personuppgifter som rör dig.
Rätt till rättelse och begränsning av behandling m.m.
Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga. Du kan också begära att behandlingen av sådana uppgifter begränsas. Du kan vidare ha rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.
Rätten att bli glömd
För den del av behandlingen som sker med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (utan att det påverkar lagligheten av den behandling som skett på grund av samtycket innan det återkallades).
Rätt att göra invändning
Du har rätt att när som helst invända mot den behandling av dina personuppgifter som görs för direktmarknadsföringsändamål. Du kan också när som helst be att uppgifterna som avser dig inte längre används för marknadsföringsändamål genom att kontakta oss.
Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har skett på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

VI DELAR GODA NYHETER!