Hållbara smycken gör skillnad - ZOE HOOP JEWELRY

Kristna smycken tillverkade med respekt för människor och miljö.

0

TÖM KUNDVAGNEN

Hållbara smycken gör skillnad

ZOE HOOP JEWELRY gör skillnad med hållbara smycken baserat på FN:s hållbara utvecklingsmål 1, 5, 8, 9 och 12:

Ingen fattigdom (Mål 1)

ZOE HOOP stödjer användningen av etiska och hållbara metoder i sina produktionsprocesser. Genom att arbeta med leverantörer som delar deras värderingar kring rättvisa arbetsförhållanden och hållbarhet hjälper de till att stödja samhällen och minska smyckesindustrins negativa påverkan. Hantverkarna som arbetar vid tillverkningsanläggningen kan skicka sina barn till skolan och sätta mat på bordet åt sina familjer.

ZOE HOOPS vd på besök vid den kvinnodriva tillverkningen

Jämställdhet (Mål 5):

ZOE HOOP är ett kvinnodrivet företag, med 70% kvinnliga hantverkare. Genom att stödja varumärket hjälper kunderna till att främja jämställdhet inom arbetskraften.

Jämställdhet är en nyckelfaktor för hållbar utveckling, där alla personer oavsett kön ges möjlighet att leva på lika villkor i samhället. Några av målen under det femte målet är att utrota könsdiskriminering och säkerställa att alla kvinnor och flickor får ökat inflytande.

Många kvinnor i utvecklingsländer lever under regimer som förtrycker kvinnor som andra klassens medborgare, nekar dem frihet, arbetsmöjligheter eller utbildning som erbjuds män.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)

ZOE HOOP stödjer etiska och hållbara metoder i sina produktionsprocesser, inklusive ansvarsfullt inköp av material och stöd för rättvisa arbetsförhållanden. Genom att göra detta hjälper de till att främja anständigt arbete och ekonomisk tillväxt inom smyckesindustrin.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)

Som ett smyckesföretag som fokuserar på hållbar produktion bidrar ZOE HOOP till att främja hållbar innovation och infrastruktur. De använder endast högkvalitativa, hållbara material,i sin smyckestillverkningsprocess, inklusive återvunnet silver och andra metaller samt ansvarsfullt inköpta ädelstenar.

Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12)

ZOE HOOP:s fokus på att skapa tidlösa, personliga smycken som kan bevaras i många år överensstämmer med målet om ansvarsfull konsumtion och produktion. Genom att uppmuntra kunderna att investera i högkvalitativa, varaktiga smyckensnarare än snabbmode hjälper varumärket till att minska avfallet och främja hållbar konsumtion.

Varför är FN:s hållbara utvecklingsmål viktiga i utvecklingsländer?

Utvecklingsländer står ofta inför utmaningar som fattigdom, begränsad tillgång till resurser och svag styrning, vilket kan förvärra de negativa effekterna av ohållbara metoder på samhällen och miljön. Genom att främja hållbara metoder, inklusive de som är relaterade till etisk produktion, jämställdhet och ansvarsfull konsumtion, kan företag som ZOE HOOP hjälpa till att stödja samhällen i utvecklingsländer, minska fattigdomen och främja ekonomisk tillväxt på ett hållbart sätt. Dessutom kan användningen av hållbara och återvunna material bidra till att minska miljöpåverkan av produktionen, vilket är särskilt viktigt i utvecklingsländer där effekterna av klimatförändringarna kan få betydande konsekvenser för sårbara befolkningar.

Visste du att genom att stödja hållbara och etiska smyckesmärken som ZOE HOOP kan du göra en positiv inverkan på världen? Genom att använda återvunna metaller och ansvarsfullt inköpta ädelstenar hjälper ZOE HOOP till att främja hållbar produktion och minska den negativa påverkan av smyckesindustrin på samhällen och miljön. Dessutom, som ett kvinnodrivet företag med 70% kvinnliga hantverkare, främjar de även jämställdhet inom arbetskraften. Låt oss alla göra en skillnad genom att välja varumärken som stödjer FN:s hållbara utvecklingsmål.

VI DELAR GODA NYHETER!