ZOE HOOP och de globala målen - ZOE HOOP JEWELRY

Kristna smycken tillverkade med respekt för människor och miljö. Alltid fri frakt hem till dig.

0

TÖM KUNDVAGNEN

År 2015 enades världens länder om 17 mål för en ljusare och mer hållbar framtid. 17 mål som kräver mod och vilja från enskilda människor, från världsledare och företag. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som antagits globalt. Ambitionen är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Visst låter det ambitiöst? Men också som en helt fantastisk målsättning! 

Dina och mina val i vardagen kan bidra till ett steg i just den här riktningen. ZOE HOOP har valt att särskilt fokusera på 5 utav målen. 

Mål 1: Ingen fattigdom 

Fattigdom är ett mer komplext förhållande än brist på pengar. Ofta omfattar det också aspekter som frihet, säkerhet, utbildning och hälsa. Det handlar om vägar till försörjning, men även om tillgång till sjukvård och rent vatten. Fattigdom kan mätas på en rad olika sättEtt av delmålen är att till 2030 utrota den s.k. extrema fattigdomen. Ytterst fokuserar det första målet på människors möjligheter till ett värdigt och tryggt liv. 

Mål 5: Jämställdhet

Tillgången till resurser, arbetsmarknad, beslutsfattande och frihet från våld är fortfarande mycket skevt fördelad mellan kvinnor och män. Jämställdhet är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling, där alla människor oavsett kön får möjlighet att leva på lika villkor i samhället. Det femte målet handlar bland annat om att utrota diskriminering mellan könen och om alla kvinnor och flickors egenmakt. 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

Över hälften av världens arbetstagare befinner sig idag i osäkra anställningarAlldeles för många människor drabbas av människohandel och barnarbete inom en rad sektorer. Det åttonde målet innebär bland annat säkra arbetsmiljöer och jämlika lönevillkor. Det handlar även om att främja anständiga arbetstillfällengod företagsamhet och en hållbar ekonomisk tillväxt. 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Idag bor en betydande andel av jordens befolkning i urbana miljöer. En hållbar och inkluderande infrastruktur är en viktig grundpelare för att ett samhälle ska kunna klara av både miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Innovation, miljövänlig teknik och hållbara industrier behövs i både låginkomst- och höginkomstländer för att skapa en hållbar utveckling. Mål 9 fokuserar exempelvis på möjligheter till effektivare resursanvändning och grönare industriprocesser. 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Jordens resurser finns inte i överflöd och hur vi lever idag får avtryck för vår egen och kommande generationers framtid. En hållbar konsumtion och produktion har positiva effekter för såväl miljö som för människors sysselsättning och hälsa. Det tolfte målet handlar helt enkelt om att hitta en mer hållbar livsstil. Att vi ska ta ansvar för vårt fotavtryck över naturresurservår hantering av avfall samt våra konsumtion- och produktionsmönster. 

Det som flera utav de globala målen eftersträvar går på många sätt i linje med det Bibeln pekar på. En tidig definition av hållbar utveckling är att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers”. Bibeln talar om att vi ska älska vår nästa, ge stöd och hjälp åt de svaga och att vi ska förvalta skapelsen

Anna Eliasson

Masterexamen i Mänskliga Rättigheter

Titel

Författare


FLER INLÄGG

Podcast-intervju om kraften i kristna smycken
Podcast-intervju om kraften i kristna smycken

Bara genom att lyssna och dela avsnittet bidrar du till uppmärksamhet och att Compassion kan hjälpa till där det behövs som mest ute i världen.
LÄS MER
Eternity's Shore: Smycket för hopp och kärlek i sorg
Eternity's Shore: Smycket för hopp och kärlek i sorg

I samarbete med Angela Allen har ZOE HOOP skapat Eternity's Shore-kollektionen – ett unikt och rörande smycke som uttrycker hopp i sorg saknad och fungerar som en symbol för dem som förlorat en närstående.
LÄS MER
Christian jewelry - the sheperds cross in Trinity box
5 fördelar med kristna smycken

ZOE HOOP erbjuder stilfulla kristna smycken med mening, baserade på kristna värderingar. Våra smycken fungerar som konversationsstartare, påminner om Guds närvaro och ger tröst, samtidigt som de kompletterar din personliga stil.
LÄS MER

[[recommendation]]